Hydrocyklon

Hydrocyklon til at separere stivelse, sand, grus og andre faste materialer fra industriel procesvand og spildevand. Hydrocyklonen udnytter centrifugalkræfter til at adskille de faste materialer fra væsken.

 • Faste partikler fjernes effektivt fra væsken
 • Høj kapacitet
 • Simpel teknologi og konstruktion
 • Enkel vedligeholdelse

Hydrocyklonen anvendes ofte i sammenhæng med andre filtreringsteknologier, som f.eks. en buesi, hvor hydrocyklonen kan indsættes før buesien eller efter, afhængig af hvad formålet er.

Kontakt os med dit filtreringsbehov på ssk@wct.dk eller 76 12 33 66, og lad os sammen se på mulighederne.

Kategori:

En hydrocyklon anvendes til separering af faste partikler og anvendes i virksomheder, der forarbejder eller producerer:

 • Frugt og grønt
 • Kartofler og stivelse
 • Sukker
 • Skaldyr
 • Gartnerier
 • Tekstiler
 • Vaskerier
 • Papir og pulp
 • Spildevandsrensning
 • Mineralprodukter
 • Bioenergi

En hydrocyklon kan separere partikler ud af en væske, når partiklerne er tungere end væsken (højere massefylde end væsken). Væsken sendes ind i cyklonen med høj kraft, så der dannes en kraftig strømhvirvel. Cyklonens kegleformede geometri tvinger den rensede væske opad inde i cyklonen. I toppen af cyklonen er der et udløb til væsken. De tungere partikler tvinges ud mod væggen i cyklonen og ned mod bunden af cyklonen, hvor væskens kræfter er mindre. I bunden af cyklonen er der således et udtag til de faste partikler.

Det vil ofte være nødvendigt at anvende mere end én hydrocyklon i systemet. Det kan være tilfældet, når cyklonen hænger sammen med en buesi, hvor den mængde væske, der sendes ind i buesien, overstiger den enkelte hydrocyklons kapacitet/slugeevne. Derfor sammensættes cyklonerne ofte i et batteri, så der er balance i systemet.

Et batteri af hydrocykloner kan fungere parallelt, så væsken fødes ind i samtlige cykloner samtidig i række. Og et batteri kan fungere i serie, hvor den ene cyklon føder ind i den næste. Et batteri i serie kan være den rigtige løsning, hvis der ønskes en finere og finere filtrering for hvert procestrin.

Kontakt os med dit filtreringsbehov på ssk@wct.dk eller 76 12 33 66, og lad os sammen se på mulighederne.

Kapacitet: Op til 180 m3/time

Effektiviteten af en hydrocyklon afhænger af det faste materiales massefylde, væskens beskaffenhed, det tryk som væsken sendes ind i cyklonen med mv.

Konfiguration:

 • Kan integreres i buesi– og tromlesi-anlæg. Både forfiltrering ved separation af grove partikler og efterfølgende filtrering ved separation af partikler, der ryger igennem spalterne.
 • Systemer skræddersyet det konkrete projekt, specifikke ønsker og behov

Materialer:

 • AISI 304
 • AISI 316
 • PP (Polypropylen)
 • PE (Polyethylen)

Udstyret kan anvendes i produktionen af fødevarer og kan leveres med overensstemmelseserklæring.

Relaterede varer