Hydrocyklon

Hydrocyklon til at separere stivelse, sand, grus og andre faste materialer fra industriel procesvand og spildevand. Hydrocyklonen udnytter centrifugalkræfter til at adskille de faste materialer fra væsken.

 • Faste partikler fjernes effektivt fra væsken
 • Høj kapacitet
 • Simpel teknologi og konstruktion
 • Enkel vedligeholdelse

Hydrocyklonen anvendes ofte i sammenhæng med andre filtreringsteknologier, som f.eks. en buesi, hvor hydrocyklonen kan indsættes før buesien eller efter, afhængig af hvad formålet er.

Kontakt os med dit filtreringsbehov på smm@wct.dk eller 76 12 33 66, og lad os sammen se på mulighederne.

Kategori:

En hydrocyklon anvendes til separering af faste partikler og anvendes i virksomheder, der forarbejder eller producerer:

 • Frugt og grønt
 • Kartofler og stivelse
 • Sukker
 • Skaldyr
 • Gartnerier
 • Tekstiler
 • Vaskerier
 • Papir og pulp
 • Spildevandsrensning
 • Mineralprodukter
 • Bioenergi

Hvis dit område ikke er på listen, er du altid velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan se om hydrocyklonen eller et andet produkt er det bedste til dit filtreringsbehov. Du kan kontakte os på smm@wct.dk eller 76 12 33 66.

En hydrocyklon kan separere partikler fra en væske, når partiklerne er tungere end væsken (højere massefylde end væsken). Væsken sendes ind i midten af cyklonen, hvor den skaber en roterende bevægelse, så der dannes en kraftig strømhvirvel. Cyklonens kegleformede geometri tvinger den rensede væske opad inde i cyklonen. I toppen af cyklonen er der et udløb for væsken. De tungere partikler tvinges ud mod væggen i cyklonen og ned mod bunden af cyklonen, hvor væskens kræfter er mindre. I bunden af cyklonen er der således et udtag til de faste partikler. Vil du vide mere om brugen af hydrocykloner, kan du læse mere her.

Det vil ofte være nødvendigt at anvende mere end én hydrocyklon i procesanlægget. Det kan være tilfældet, når cyklonen er koblet sammen med en buesi, hvor den mængde væske, der sendes ind i buesien, overstiger den enkelte hydrocyklons kapacitet/slugeevne. Derfor sammensættes cyklonerne ofte i et batteri, så der er balance i systemet.

Et batteri af hydrocykloner kan fungere parallelt, så væsken føres ind i samtlige cykloner samtidig i række. Men et batteri kan også fungere i serie, hvor den ene cyklon føder ind i den næste. Et batteri i serie kan være den rigtige løsning, hvis du ønsker en finere og finere filtrering for hvert procestrin.

Hvis du har et større anlæg, hvor du overvejer en hydrocyklon, kan en testopstilling være god idé for at vurderer effekten inden du investerer i en serie. Vi vil naturligvis gerne hjælpe dig, med at få gennemført en test, så du har nogle konkrete resultater at arbejde ud fra.

Kontakt os med dit filtreringsbehov på smm@wct.dk eller 76 12 33 64, og lad os sammen se på mulighederne.

Kapacitet: Op til 180 m3/time

Effektiviteten af en hydrocyklon afhænger af det faste materiales massefylde, væskens beskaffenhed, det tryk som væsken sendes ind i cyklonen med mv. Vi har set mange forsøg på at beregne effekten af en hydrocyklon, men endnu ingen der kunne klares på et stykke papir, derfor anbefaler vi ofte at lave en testopstilling, inden du investerer i et anlæg.

Konfiguration:

 • Kan integreres i buesi– og tromlesi-anlæg. Både forfiltrering ved separation af grove partikler og efterfølgende filtrering ved separation af partikler, der ryger igennem spalterne.
 • Systemer skræddersyet det konkrete projekt, specifikke ønsker og behov

Materialer:

 • AISI 304
 • AISI 316
 • PU (Polyurethan)

Udstyret kan anvendes i produktionen af fødevarer og kan leveres med overensstemmelseserklæring.

Blandt vores store udvalg af tilpassede hydrocykloner der tilpasses til netop dit projekt og behov, er REKO RC-80 hydrocykloner standardløsningen der typisk er lagerført og klar til forsendelse fra Holland til håndtering af almindelige problemstillinger som separering af væske og sand, metal mv.

Specifikationer for hydrocyklonen type RC-80:

 • Kapacitet på 9 m3/time pr. stk.
 • Fremføringstryk på 1,8 til 2,5 bar.
 • 150 liter vand per time udledt ved spidsen af hver cyklon.
 • Maksimal stivelseskoncentration ved spidsen af cyklonen: 30% tørstof = 45 liter/time (hvid, ukogt, kun stivelse)
 • Maksimal sandkoncentration ved spiden af cyklonen: 40% tørstof = 60 liter/time

Andre oplysninger om type RC-80:

 • Designet i slidbestandig polyurethan / max. temperatur 70°C.
 • Kan bruges i batterier fra 1 enhed til 18 hydrocykloner (kapacitet 9 til 162 m3/time).
 • For at forhindre tilstopning af hydrocyklonerne er en forfiltrering ved 0,75 mm nødvendig. Du kan bruge en buesi eller tromlesi til denne applikation.

Hvis du er i tvivl om en hydrocyklon er det rigtige produkt for dit projekt, er der en simpel test du kan udføre, for at vurdere hvilken effekt en hydrocyklon vil have på dit materiale.

Fyld en ca. 30 cm høj gennemsigtig flaske eller imhoff kegle med en dit pulp og ryst den 1 minut, og lad flasken stå i 5 minutter. Mængden af bundfældede stoffer efter 5 minutter kan sammenlignes med effektiviteten af en hydrocyklon. Hvis du er i tvivl om resultatet er vi til rådighed. Det er også muligt at lave en mere nøjagtig test ved at leje en testenhed, der leveres med en beholder til det “snavsede” vand, en beholder til “rent” vand, en fødepumpe til hydrocyklonerne og to hydrocykloner. Der kan også sendes en buesi med til forfiltrering.

Hvis du fortrækker kan vi også klare testen for dig, ved at materialet sendes til REKO i Holland, hvor der står en teststation klar. Efter testen får du vores teknikeres vurdering retur, om det kan være løsningen på din udfodring.

Relaterede varer