Tromlesi

REKO tromlesi til at filtrere væske fra et fast materiale. En tromlesi kan behandle en stor mængde væske og effektivt skille de faste fraktioner fra.

Teknologien fungerer ved at væsken løber fra de faste fraktioner gennem små spalter i et si-element.

 • Effektiv filtrering
 • Høj kapacitet
 • Fleksibel konstruktion
 • Enkel vedligeholdelse
 • Fleksibilitet til at ændre filterindsats til håndtering af større eller mindre partikler

Kontakt os med dit filtreringsbehov på smm@wct.dk eller 76 12 33 66, og lad os sammen se på mulighederne.

Kategori:

En REKO tromlesi anvendes til filtrering af procesvand. Både ved f.eks. vask af råvarer og håndtering af spildevand/restprodukter.

Tromlesien anvendes i virksomheder, der forarbejder eller producerer:

 • Frugt og grønt
 • Svine og oksekød
 • Fjerkræ
 • Fisk og skaldyr
 • Øl, whisky og malt
 • Stivelse og gluten
 • Farmaceutiske produkter
 • Planteprodukter
 • Tekstiler
 • Kemiske og petrokemiske produkter
 • Mineralprodukter
 • Bioenergi
 • Drikkevand

Endvidere anvendes tromlesi inden for:

 • Spildevandsrensning
 • Genbrug af affald

En REKO tromlesi fungerer ved, at en væske med faste fraktioner/råvarer fødes ind i eller oven på tromlen. Tromlen kan være konstrueret med spalter eller med huller.

Enten vil der være tale om FITO (from-inside-to-outside), hvor materialet, der skal filtreres, fødes ind på indersiden af tromlen og filtreres til ydersiden.

Eller man vil have et FOTI (from-outside-to-inside), hvor materialet er på ydersiden af tromlen, og kun væsken løber igennem til indersiden.

FITO (from-inside-to-outside) anlæg:

Væsken med de faste fraktioner/materialer fødes ind i den roterende tromle, og transporteres fra den ene ende til den anden via vindinger/medbringere. Væsken løber ud gennem tromlens spalter eller huller og ned i bunden af maskinen, hvor der er et udløb til væsken. Det faste og afvandede materiale sendes gennem et udtag i enden af maskinen og ned i et opsamlingskar eller videre til næste produktionstrin.

FOTI (from-outside-to-inside) anlæg:

Væsken med de faste fraktioner fordeles hen over tromlen, der roterer, og transporteres med rundt. Væsken løber ud gennem tromlens spalter eller huller og ned i bunden af maskinen, hvor der er et udløb til væsken. Det faste og afvandede materiale skrabes af tromlen på den modsatte side af indløbet, og falder udover kanten og ned i et opsamlingskar eller videre til næste produktionstrin.

En tromlesi har en høj kapacitet og høj filtreringsevne. Det afgørende for, at tromlesien får optimal effekt, er primært at:

 • Spaltevidden skal passe til produktet, der skal filtreres
 • Tromlens størrelse skal passe til produktet og mængden af væske, der skal filtreres væk

Dertil kan udstyret og processen optimeres ved at montere ekstra medbringere, yderligere vask, integreret rensning af spalterne, øget hældning mv.

Se også vores REKO buesi samt øvrige spaltesi-produkter.

Åbning ved tromle med spalter: 0,15 mm til 5,0 mm
Åbning ved tromle med huller: Ø 0,8 mm til Ø 10,0 mm

Kapacitet: Op til 1.500 m3/time

Højde, bredde og længde (HxBxL): ca. 180 x 120 x 290 cm afhængig af, hvilken model der er optimal

Konfiguration:

 • Integreret rensning på ydersiden eller indersiden af tromlen (2 til 200 bar)
 • Integreret CIP-rensning
 • Integreret overløbssystem
 • Lufttæt skærm
 • Funktion i ATEX-miljø
 • Øvrige specielle ønsker og behov

Det er muligt at afmontere et tromleelement og skifte til et andet, hvis der arbejdes med forskellige råmaterialer i produktionen. Og det er muligt at udskifte tromleelementet, hvis det bliver slidt.

Udstyret kan anvendes i produktionen af fødevarer og kan leveres med overensstemmelseserklæring.

Relaterede varer