Presse-si

Presse-si til afvanding af et fast materiale. Maskinen presser det væskeholdige materiale sammen med et højt mekanisk tryk, så væsken tvinges ud gennem huller eller spalter i maskinen. Processen kører kontinuert, så længe der fødes væskeholdig materiale ned i maskinen.

Vores presse-si løsninger anvendes ofte i sammenhæng med en REKO buesi eller tromlesi.

Kontakt os med dit behov for presse-si på smm@wct.dk eller 76 12 33 66, og lad os sammen se på mulighederne.

Kategori:

En presse-si (også populært kaldet en afvandingspresse) anvendes i industrielle produktionsprocesser. Både ved f.eks. forarbejdning af råvarer og håndtering af spildevand/restprodukter.

Presse-sien anvendes i virksomheder, der forarbejder eller producerer:

 • Frugt og grønt
 • Svine og oksekød
 • Fjerkræ
 • Fisk og skaldyr
 • Sukker
 • Øl, whisky og malt
 • Planteprodukter
 • Kemiske og petrokemiske produkter
 • Mineralprodukter
 • Bioenergi
 • Dyrefoder
 • Zoo
 • Spildevandsbehandling

En presse-si anvendes til at presse væske ud af et fast materiale. Presse-sien består af en transportsnegl i en kanal og en presse-sektion.

Presse-sektionen består af en perforeret cylinder eller en spaltesti. Materialet holdes tilbage i transportsneglen med et modpres, så materialet bliver presset sammen og væsken løber ud gennem hullerne eller spalterne. Det afvandede materiale bliver presset ud for enden af transportsneglen og falder ned i et kar eller lign. Processen kører kontinuert, dvs. uden start og stop. En presse-si er således en effektiv og relativ enkel konstruktion.

Vores presse-si anvendes ofte i sammenhæng med f.eks. en buesi eller tromlesi. I et buesi-system filtrerer buesien væsken væk fra det faste materiale, og det faste materiale løber ud ved bunden af si-elementet. Presse-sien anvendes til at presse yderligere væske ud af det faste materiale. Formålet kan være at:

 • Udvinde mere af væsken, hvis væsken har værdi
 • Opnå en mere “tør” sammensætning af den resterende faste fraktion (materialets værdi eller egenskaber)
 • Minimere omkostningerne til bortskaffelse af den faste fraktion (transport, deponering, forbrænding mv.)

WestCoast Tråd & Plader kan hjælpe med at dimensionere og designe den presse-si, der passer til jeres behov. Se mere om de mange tekniske muligheder under fanen “Teknisk specifikation”.

Kontakt os med dit behov for presse-si på smm@wct.dk eller 76 12 33 66, og lad os sammen se på mulighederne.

Transportsnegl muligheder:

 • Spiral uden aksel
 • Snegl med aksel og vindinger

Materialer:

 • AISI 304, 316
 • Sort stål

Kapacitet: Op til 30 m3/t

Sneglen kan konstrueres på mange forskellige måder:

 • Horisontal transportsnegl med længde op til 10 meter
 • Snegl med en stigning på op til 25º
 • én eller flere sektioner til afvanding
 • Gastætte løsninger
 • Egnet til indbygning i ATEX-miljø
 • Kundespecifikke løsninger
 • Mv.

Motor, materiale, konstruktion dimensioneret efter ønsket kapacitet og styrkekrav i systemet.

Udstyret kan anvendes i produktionen af fødevarer og kan leveres med overensstemmelseserklæring.

Relaterede varer