Soldevæv på ramme

Hvad er et soldevæv?

Soldevæv er betegnelsen for trådnettet i et sold. Et sold er en beholder med huller i, som bruges til at skille større partikler fra mindre partikler eller væske. Filtreringen af partiklerne kan både gøres for at sikre et ensartet materialet, som når man fjerner melklumper fra melpulver. Men det kan også bruges, for at fjerne et produkt fra et andet, som når man fjerner sten fra jord. F.eks. bruger klassiske køkkensigter et soldevæv som net. Soldevæv bliver dog brugt til langt mere end det, og kommer i alle størrelse maskeåbninger (huller i nettet).

Afhængig af størrelsen på maskerne er soldevæv enten produceret som trådvæv eller pressegitter. Ved små masker bliver soldevæv produceret som trådvæv, og ved større masker som pressegitter. Både trådvæv og pressegitter er vævede trådnet, hvilket er nødvendigt fordi soldevævet typisk skal kunne håndtere en forholdsvis stor belastning.

Soldevæv bliver brugt ved mange typer industri

På trods af soldevæv i Danmark også benyttes af private i f.eks. haver til sortering af jord og sten eller kompost, er det fortsat industrien der bruger langt de fleste soldevæv.

Brugen af soldevæv kan opdeles i fire kategorier.

Landbrug

Soldevæv bruges ofte til at sortere f.eks. jord, småsten og andre genstande fra grønsager, rodfrugter og korn. Der bruges i nogle tilfælde først et soldevæv med masker store nok til grønsager og rodfrugter kan falde igennem, mens større genstande ikke kan. Efterfølgende kan jord og mindre sten sorteres fra ved at bruge soldevæv med masker for små til at grønsager og rodfrugter kan komme igennem. Denne metode er naturligvis kun en grovsortering, da der stadig kan være genstande med samme størrelse som grønsager og rodfrugter. Det findes der heldigvis andre metoder til at filtrere væk.

Minedrift

Minedrift er mange andre ting end blot guld og diamantminer, og selvom Danmark ikke er kendt for store miner, har vi enkelte især åbne stenbrud. Vi ser særligt soldevæv brugt til sortering og sigtning af sand, grus, kridt, ler og granit. Ved stenbrud bruges soldevæv til at adskille de materialer man søger, fra det man ikke gør. Det kan være sortering af sand og større sten, eller grus og jord. Men soldevæv kan også bruges til at sigte forskellige størrelse sten fra hinanden, hvis du skal bruge en særlig type sand eller grus. Denne proces kræver nogle meget stærke net på grund af vægten og slagene. Det vil typisk være soldevæv med store masker fra 5 mm til 100 mm, og tykke tråde fra 1 mm til 10 mm. Ved sigtning til fildeling af f.eks. sand til specifikke formål, er maskestørrelsen essentiel. Hvis en særlig type sand kræver sandkorn på maksimal 50 µm (0,05 mm), skal du bruge et soldevæv med samme eller lidt mindre maskeåbninger. Det kan også bruges ved grus der skal bruges til f.eks. filtergrus, vejgrus eller bundsikring, hvor størrelsen af gruset er afgørende.

Rensning

Soldevæv bliver også brugt til rensning af f.eks. jord eller sand, både ved større haveanlæg, private haver og på genbrugspladser. Den typiske rensning består i at sortere sten og andre genstande væk fra den rene jord og sand. Vi ser ofte en ret simpel metode med soldevæv hæftet til en træramme eller monteret i en ryste sold. Det er sjældent en stor mængde der sorteres ad gangen, så en simpel metode er ofte tilstrækkeligt og billig.

Der kan være undtagelser, både med typen af materiale der skal rensens, og hvor simpel en konstruktion der kan laves. Vi har set soldevæv brugt til mange ting, blandt andet fjerne overskydende jord fra larver eller rense sand efter sandblæsning. Men vi har nok ikke set alt, hvad soldevæv kan rense endnu.

Produktion

I forbindelse med produktion af fødevarer kan der ofte være behov for adskilles af forskellige madvarer. Soldevæv bliver blandt andet brugt til at si kraftben og grønsager fra supper. Det kan også være mel eller sukker der bliver sigtet, for at sikre der ikke kommer klumper i slutproduktet. På den måde har soldevæv en meget alsidig rolle i mange forskellige typer produktioner og industrier.

Maskestørrelsen for soldevæv er essentiel

Maskestørrelsen er altafgørende, for at sikre den optimale filtrering af dit produkt. Med soldevæv kan maskerne være så små de ikke kan ses med det blotte øje. Men det kan også være store solide net med masker på størrelse med rionet. Hvis du forsøger fjerne klumper fra pulver, skal du bruge væsentlig mindre masker, end hvis du forsøger fjerne sten fra kartofler.

Du har muligvis allerede en idé om, hvilken slags soldevæv du skal bruge, og hvis ikke kan vi hjælpe dig. Typisk anbefaler vi en maskeåbning på størrelse med den største fraktion, du kan tillade igennem nettet. Maskeåbningen vil effektivt filtrere lidt større end den faktiske maskestørrelse, da en maske på f.eks. 3mm vil have en åbning på 9 mm på tværs, hvis materialet ligger helt perfekt. Det er dog sjældent, og med en fordelingsanalyse vil du kunne se, materialet primært er lidt under maskeåbningen.

Sådan måler du maskeåbningen

Du kan finde den maskeåbning du skal bruge, ved at måle det produkt du gerne vil holde tilbage, eller det produkt du som minimum vil have igennem nettet, på det mindste sted det kan komme igennem.

Hvis du f.eks. vil fjerne jord fra rødbeder, måler du den mindste brugbare rødbede ved midten på tværs. Så du sikker på rødbederne ikke kan falde igennem dit soldevæv. Ved aflange grønsager som f.eks. gulerødder kan det være en fordel, at måle i nærheden af spidsen på guleroden, så guleroden ikke sætter sig fast i soldevævet.

Sådan finder du maskeåbningen uden måleværktøj

Hvis du f.eks. vil sigte mel, er det ikke muligt at måle hvert melkorn. I det tilfælde kan man lave en sigteanalyse, bruge tidligere erfaringer eller forsøge sig frem. En sigteanalyse kan enten foretages med f.eks. en Camsizer, som er et kamera der måler lysforskydningen materialet laver, eller med en flerlagssigte der opdeler materialet i forskellige dele efter størrelse, hvor mængden efterfølgende kan måles. Lige mel er et meget almindelig materiale, så tidligere erfaringer vil sige du skal bruge en sigte mellem 0,5 mm og 1,5 mm afhængig af hvad du vil opnå. Det naturligvis ikke så simpelt med mindre kendte produkter. Den sidste mulighed er at forsøge sig frem. Hvis du skulle sigte mel, kunne man lave små forsøg med 3-4 forskellige typer soldevæv, og se hvilken der gav det resultat du søger. Små mængder soldevæv kan typisk anskaffes til en overkommelig pris.

I nogle tilfælde kan det være en fordel at have flere lag af soldevæv, f.eks. ved sortering af sand eller grus i forskellige størrelser. Du kan køre det forholdsvis simpelt, ved at sætte flere solde ovenpå hinanden med forskellige størrelse soldevæv, så sandet sigtes fra store sandkorn i toppen til mindre og mindre fordelinger gennem lagene. I mere komplicerede opsætninger kan du bruge vibrerende solde, så sandet vibreres udover kanten på fordelingsbånd eller ned i beholdere.

Soldevæv kan have flere tilpasninger

Fals

Når soldevæv benyttes omkring en tromle eller i et sold, kan det være en fordel at montere en fals. Det er en bukket metalkant, placeret på to parallelle sider, der kan gribe fat i en kant eller den modsatte side. Der findes et bredt udvalg af forskellige slags, med forskellige bukninger eller helt lige til montage huller så de kan skrues fast. De mest almindelige er:

Fals med ca. 30° buk (det kan variere mellem 25° og 35°).
Fals med dobbelt buk, der holder især tyndere soldevæv på plads i falsen.
Lige fals der ofte har huller så de kan skrues fast, men de ses også uden huller som en ramme.

Der findes et meget større udvalg af false og forskellige måder at montere dem på, men det bliver et emne vi kommer ind på i fremtidigt opslag. Hvis du har nogen spørgsmål nu, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Silikonelæbe

Silikonelæber eller gummikant bruges til at sikre dit produkt bliver på soldevævet. Uden kanten kan produktet på især vibrerende eller kørende solde falde ned mellem kanten på soldet og soldevævet. Når soldevævet bevæger sig, kan man ikke lægge det helt tæt op ad kanterne uden det skraber mod soldet og laver skader. Silikone og gummi har bøjelige egenskaber som gør det ideelt til at undgå skader, men lukker hullet.

Ramme

Rammer på soldevæv bruges oftest når soldevævet skal placeres i en fast sold. Rammen gør det muligt at placere soldevævet på kanten af soldet. Vi har også set rammer brugt til at placere soldevæv på midlertidige løsninger f.eks. på trillebøre eller over beholdere til mindre udgravninger. Rammerne gør det nemt at flytte rundt på soldevævet, så det kan bruges til flere typer opgaver.

Vi benytter primært rammer i stål, hvor soldevævet svejses til enten rundstålsrammer eller firkantede rammer. Men vi har ofte set vores kunder montere soldevæv på trærammer, det er mere medgørligt hvis man ikke har svejseudstyr tilgængelig.

Andre betegnelser og navne

Soldevæv er ikke et fast navn, det er blot den mest brugte betegnelse. Der findes flere andre navne der dækker over fuldstændig det samme produkt. Vi har en oversigt over de mest almindelige her.

Soldenet – er ofte brugt i stedet for soldevæv. Det betyder helt det samme, bortset fra det ikke er specificeret, det er et vævet net. Men som vi beskrev tidligere, er vævede net de mest brugbare som soldenet, på grund af deres modstandsdygtighed mod slag.

Sigtevæv – igen et stedfortræderord. Den primære forskel på soldevæv og sigtevæv, er at soldevæv også bruges til sining, altså filtrering af væske. Sigtevæv derimod bruges oftest når produktet bliver brugt til sigtning af sand, grus og andre sten typer. Det er dog vigtigt at understrege, det er præcis de samme net.

Sigtenet – ligesom soldenet er sigtenet en anden betegnelse for sigtevæv, hvor net typen ikke er specificeret som væv.

Filtervæv – har en lidt bredere betydning end soldevæv. Soldevæv vil altid være et filtervæv, men filtervæv er ikke nødvendigvis et soldevæv. Filtervæv er dækkende for alle net typer der bruges til filtrering. Filtervæv bruges blandt andet også i filterindsatse og andre filterelementer.

Værd at huske

Hvis ensartede masker og maskefasthed er af mindre betydning for dit projekt, kan soldevæv typisk købes til overkommelige priser i det lokale byggemarked. Det kan i mange tilfælde være ganske tilstrækkeligt, hvis det ikke er vigtigt om masken er 3 mm eller 5 mm. Du kan kende disse net ved masken typisk er oplyst som mesh nr. (masker per tomme) i stedet for åbning i millimeter. Det er lettere at producere net med f.eks. 8 masker per tomme, end at sikre alle masker er 2,5 mm. Den besparelse kommer dig til gode.

Var denne artikel nyttig?

Tusind tak for din tilbagemeldning