Bearings protection

Lejerne er ofte kritiske komponenter, som har afgørende betydning for, at f.eks. en pumpe kører ordentligt og længe. Derfor kan det få omfattende konsekvenser, når lejerne fejler og forårsager skade på andre dele som den mechanical shaft seal, akslen og pumpehjul. Isomag lejebeskyttelse beskytter og forlænger levetiden på dine lejer. Vi står klar med råd og vejledning til netop din situation.

Isomag lejebeskyttelse kan anvendes i f.eks.:

 • Pumper og miksere
 • Compressors
 • Motorer
 • Gearkasser
 • Turbiner

Vi hjælper dig med at finde den type lejebeskyttelse, der fungerer godt til dit udstyr. Vores produkter er i høj kvalitet til en attraktiv pris. Kontakt os på 76 12 33 66 or wct@wct.dk to discuss your options.

Category:

Isomags unikke glideflader lukker effektivt af ved udnyttelse af magnetiske kræfter, så du undgår lækage fra smøremiddel og indtrængen af forurenende stoffer i statiske såvel som dynamiske zoner. Sammenlignet med læbetætninger og almindeligt pakningsmateriale vil Isomag lejebeskyttelsen ikke slide på akslen.

Isomag lejebeskyttelse er et færdigsamlet lukket tætningssystem, hvor konstruktionen leveres samlet som én komplet enhed. Enheden er klar til montage på lejehuset.

Fordelene ved Isomag lejebeskyttelse er bl.a.:

 • Patronmontage gør det nemt at installere og afmontere
 • Kan genbruges og repareres på stedet
 • Låses til position på akslen med O-ring (ikke stål mod stål)
 • Bliver ikke påvirket af aksial forskydning eller termiske forøgelser
 • Ingen slid på aksel
 • Oliekanal holder smøremiddel tilbage og cirkulerer
 • Pålidelig ved høje rotationshastigheder (op til 15.000 sfpm)

The disadvantages are, for example:

 • Anskaffelsesprisen er højere end f.eks. læbetætninger
 • Kræver plads

Sammenligningsdiagram for lejeisolator

Læbeforsegling

Læbeforsegling

Labyrint isolator

ISOMAG
Yder pålideligt i fedt x
Yder pålideligt i oliesprøjt  x
Yder pålideligt i cirkuleret olie  x
Yder pålideligt i oliebadsniveau  x x
Yder pålideligt i oversvømmet olieniveau x x
Yder pålideligt i olietåge  x x
Yder pålideligt i tørsump  x
Yder pålideligt under statiske og/eller dynamiske forhold  x x
Giver en væsketæt forsegling x
Tillader dampudgang  x
Yder pålideligt under ventilerede og ikke-ventilerede forhold  x
Må ikke bruge nogen værtsudstyrskomponent som dynamisk tætningsoverflade  x
Vil ikke forårsage slid på nogen overflade på værtsudstyrets komponent  x
Alle sliddele skal være indeholdt i tætningen eller isolatoren x
Yder pålideligt ved eller under driftslejetemperatur x
Yder pålideligt i vandrette positioner x
Yder pålideligt i lodrette positioner x x
Yder pålideligt i kraftig søstillinger x x

Bemærk: At yde pålideligt betyder effektivt at placere huset og beskytte lejerne i et minimum af den forventede B10/L10 nominelle lejelivscyklus

 Tilsvarende isolator anbefales under den givne tilstand
X Tilsvarende isolator anbefales ikke under den givne tilstand

Isomag Lejebeskyttelse benytter magnetisme og lukkede glideflader til at beskytte lejerne i tusindvis af roterende maskineri rundt om i verden. Beskyttelsen anvendes bl.a. i pumper, gearkasser, el-motorer, dampturbiner og blæsere. Standard størrelser kan normalt leveres med kort leveringstid, når de tekniske specifikationer er på plads.

Isomag Lejebeskyttelse:

 • Reducerer frekvensen for udskiftning af olie
 • Forøger lejets levetid
 • Fjerner slid på omkringliggende dele
 • Forhindrer lækage af smøremiddel
 • Forhindrer indtrængning af forurenende stoffer

Du opnår fordele sammenlignet med læbetætninger:

 • Læbetætninger anvender akslen som den primære tætningsflade. Dermed opstår slid på akslen. Slid på akslen reducerer tætningens levetid og øger frekvensen af vedligehold.
 • Isomag anvender en o-ring som tætningsflade ned mod akslen. O-ringen roterer med akslen, så der ikke opstår slid på akslen. I Isomag Lejebeskyttelsen er det lappede glideflader, som er sliddelen. Det letter vedligeholdelsen og forøger levetiden på tætningen.

Du opnår fordele sammenlignet med labyrint-tætninger:

 • Labyrint-tætninger er opbygget af en kringlet distance, som forurenende stoffer kan finde vej ind igennem og smøremiddel kan finde vej ud igennem. Det fører til hyppige og omkostningstunge olieskift og påvirker rådigheden på udstyret negativt.
 • Isomag Lejebeskyttelse er sammensat af lappede flader, der skaber en positiv væsketæt forsegling. Isomag Lejebeskyttelse forhindrer forurenende stoffer i at trænge ind og forhindrer smøremiddel i at løbe ud, så smøremidlet inde i udstyret kan arbejde uberørt.

Vi hjælper med at identificere den type og størrelse lejebeskyttelse, som du har brug for. Isomag Lejebeskyttelsen kommer klar til montage og kan installeres direkte i dit udstyr relativt nemt.

 

Standardmaterialer: Bronze, Rustfri stål AISI 304SS

Temperaturer: maks. 205 oC, min. -26 oC

Tryk: 0-5 PSI

Akseldiameter: 20 mm – 610 mm

Akselhastighed: 15.000 ft/min

Aksial bevægelse: +/- 1 tommer (25,4 mm) eller mere

Radial bevægelse: 0,2 tommer (0,5 mm)

Konfiguration: Boltes, Eden flange, han/hun fastgørelse

 

Vi tilbyder flere typer med forskellige egenskaber. Til eksempel:

Magnum-P V6S

Lejesmørring: bad, oversvømmet

Når smøremidlet bliver presset udad omkring akslen, vil centrifugalkraft fra de roterende dele tvinge smøremidlet op på indvendig side af tætningen. Derefter ledes smøremidlet retur til kuglelejet gennem en række indvendige huller i tætningsoverfladen. Dvs. smøremidlet holdes og cirkuleres på indvendig side af lejebeskyttelsen.

Anvendes til: pumper, gearkasser

Monteringsretning: horisontal, vertikal nedadgående

Model V6S er ofte foretrukket ved vertikal anvendelse, hvor den aksiale plads man har til rådighed, er begrænset.

Magnum-P V6S har eksempelvis været en succes i gearkasser på offshore-anlæg, hvor udstyr skal fungere i et salt og fugtigt miljø. Kunder har fået løst sine problemer med lækager og indtrængen af uønskede stoffer fra offshore-miljøet. Samtidig kan driftstemperaturen på V6S glidefladerne holdes under temperaturen på lejet, så beskyttelsen ikke i sig selv giver temperaturudfordringer på anlægget.

På et kulfyret kraftværk har model V6S kunnet forhindre kulstøv i at trænge ind til lejerne i store motorer. Kunder har førhen haft problemer med, at kulstøv fandt vej igennem labyrint-tætninger.

Magnum-P V7

Lejesmørring: splash, olietåge, cirkulation

Når smøremidlet bliver presset udad omkring akslen, vil centrifugalkraft fra de roterende dele tvinge smøremidlet op på indvendig side af tætningen. Derefter ledes smøremidlet ind til et kammer omkring akslen og tyngdekraft fører smøremidlet ned til bunden af tætning og retur til kuglelejet gennem et dræn i bunden af tætningsoverfladen. Dvs. smøremidlet holdes og cirkuleres på indvendig side af lejebeskyttelsen.

Anvendes til: pumper, dampturbiner

Monteringsretning: horisontal

Magnum-P V7 har eksempelvis været en succes i forbindelse med dampturbiner i olie og gasindustrien. Smøreolien i lejerne i dampturbiner bliver ofte forurenet af vand. Labyrint-tætninger kan ikke forhindre kondensat i at trænge ind i lejehuset, når damp trænger ud. Kunder bemærker, at Isomag forhindrer indtrængen af vand, både under drift og ved stilstand, og at tætningernes temperatur ikke bliver høj. Det er ikke længere nødvendigt at fordampe vand ud af olien et par gange om året.

Magnum-P V8

Beskytter særligt godt mod indtrængning af forurening/partikler ude fra. Den uønskede væske eller partikler trænger ind ved overfladen til tætningen. Før forureningen når frem til glidefladerne, vil centrifugalkræfter fra det roterende udstyr tvinge for forureningen ud til en indvendig kanal. I den indvendige kanal vil forureningen bliver ført videre til et dræn, hvor det ledes ud igen.

Lejesmørring: splash, fedt

Anvendes til: pumper, motorer, gearkasser

Monteringsretning: horisontal, vertikal opadgående

Related products