Ventilnet eksempel

Hvordan benyttes ventilnet?

Ventilnet placeres i husåbninger, hvor der er direkte adgang udefra og ind. Husåbningerne kan være mange ting, men kan typisk ikke dækkes helt til fordi der er gennemløb af vand eller luft f.eks. ved ventilationskanaler. Ventilnet har fået sit navn, fordi det ofte benyttes til afskærmning af ventilationssystemer. Det er dog langt fra det eneste man benytter dem til. Ventilnet er en meget alsidig løsning, som med ganske lidt tilpasning kan bruges til en lang række formål. Ventilnet kan eksempelvis bruges som rottesikring af nedløbsrør, eller holde blade og grene ude af ventilationskanaler eller afløb. Et typisk ventilnet består af et cirkelformet net, der svejses på en ramme sammen med dele til montage.

Hvor stor skal åbningen i ventilnet være?

Ventilnet bliver benyttet til en lang række af formål, så det er nødvendigt at tilpasse maskeåbningerne til det de skal holde ude. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at kombinere flere typer net. Det kan være for at sikre sig mod både insekter og mus som kræver forskellige maskeåbninger.

Insect mesh kan hjælpe med at holde insekter ude af ventilationskanaler eller lignende åbninger i huse. Typisk anvendes net med en maskeåbning på 1,0 til 1,5 mm. Det vil holde de mest gængse danske insekter ude. Hvis du har udfordringer med særlig små insekter, kan du vælge et net med endnu mindre masker.

Mod mus og rotter anvendes typisk maskeåbninger 5,0-8,0 mm. For at sikre skadedyrene ikke kan kravle igennem, men tykt nok til de heller ikke kan bide sig igennem nettet.

Hvis du har udfordringer med større genstande såsom blade eller grene i eksempelvis nedløbsrør, kan du bruge et net med ½” (12,7 mm) maskeåbninger. Som er åbent nok til at lade vand/luft passere, men stærkt nok til at holde tungere genstande tilbage.

Hvilket materiale skal jeg bruge?

For at sikre det rigtige ventilnet til dit behov, er valg af materiale essentielt. Der benyttes typisk 3 slags materialer rustfri stål, galvaniseret stål og aluminium.

Rustfri stål er det mest benyttede materiale til ventilnet. Rustfri stål har den største styrke og det kræver ikke efterfølgende vedligehold med sjælden udskiftning.

Galvaniseret stål ses ikke så ofte som ventilnet, fordi holdbarheden er kortere end rustfri stål og aluminium. Hvilket betyder det kan være nødvendigt at udskifte oftere. Desuden kan typiske placeringer af ventilnet betyde det skraber mod kanter eller småsten. Det kan åbne for galvaniseringen så nettet begynder at ruste. Derfor benyttes ventilnet i galvaniseret stål primært som midlertidig løsning på grund af prisen.

Aluminium har en holdbarhed mellem rustfri stål og galvaniseret stål, og benyttes mest ved ventilnet med mindre maskeåbninger. Ved større maskeåbninger er styrken i nettet ofte en afgørende faktor. Da både rustfri stål og galvaniseret stål er stærkere vælges de ofte over aluminium. Hvor ofte et materiale benyttes har også en betydning for prisen. Hvor aluminium netop fordi det benyttes ofte, er den økonomiske løsning ved mindre maskeåbninger, men ved større maskeåbningerne er prisforskellen minimal.

Hvordan får jeg det placeret ventilnettet?

Som sagt er ventilnet brugt til en lang række formål. Det har medført lige så mange forskellige måder at sætte dem og holde dem på plads.

Montage uden huller i væg eller rør

Når ventilnet bruges i et rør eksempelvis ved rottesikring af nedløbsrør, kan det i mange tilfælde blot presses på plads. Det er bedst når røret kan give sig lidt, for at ventilnettet kan sidde ordentlig fast. Desuden er omkredsen af nettet essentiel for korrek tilpasning. Denne metode benyttes mest ved aluminium net, fordi det er et blødere materiale der gør det lettere at skubbe på plads end rustfri stål eller galvaniseret stål.

En anden måde at sikre ventilnet kan placeres i rør eller andre runde åbninger, er ved at svejse ben fast til rammen af ventilnettet. Benene kan presses ind ved håndkraft, så nettet kan placeres i åbningen. Når man slipper benene igen, hopper de tilbage til deres oprindelige form og sætter nettet i spænd i røret. Denne metode gør det muligt at placere ventilnettet tættere på åbningen end ved blot at presse det på plads, fordi benene holder nettet fast.

Montage med fastsættelse i væg eller rør

I nogle tilfælde når ventilnettet placeres på ydersiden af husmuren, er den mest simple metode at hæfte nettet fast med hæftepistol eller trådklammer. Ventilnettet placeres blot foran eksempelvis ventilationsåbningen, hvorefter nettet hæftes fast til muren omkring. Ventilnettet laves på overmål så det dækker hele åbningen, så der stilles færre krav til nøjagtig opmåling. Du skal dog være opmærksom på, denne metode kan være ødelæggende for murværket. Da hæftepistoler kan lave revner i mursten og især i pudsede vægge.

Den sidste metode er at svejse lasker med montage huller på rammen. Det er en af de mest brugte metoder, fordi det muligt at placere ventilnettet stort set hvor som helst. Laskerne kan både placeres vandret og lodret på rammen, så ventilnettet kan dække åbningen udefra eller monteres inde i skakter eller rør. Udover at være den mest alsidige montagemetode er lasker også den stærkeste.

Andre betegnelser og navne

Ventilnet bliver benyttet til en lang række af formål, og netop derfor har det flere andre betegnelser og “navne”. Betegnelserne kan have enkelte ændringer, eller nærmere specifikationer af hvilken type ventilnet der tales om, men generelt er navene dækkende for det samme produkt.

Ventilnet får ofte tilnavn efter hvor det benyttes, eksempelvis teglrørsnet/teglrørsafskærmning når det bruges i et teglrør. Det betyder navnet også kan skifte efter hvad man kalder røret, så det bliver eksempelvis nedløbsrørsnet eller afløbsrørsafskærmning.

Framed mesh er også en betegnelse der ofte benyttes. Den er dog mere generel, for et net der er svejst eller bukket på en ramme. Net på ramme kan dække over alle net typer og størrelse fra runde Ø50 mm til større firkantede 1×2 m net.

Blandt de mange navne er også applikationsbestemte navne som eksempelvis rotteriste eller rottesikringsnet. Hvilket som navnet antyder typisk er brugt når ventilnettet skal bruges til rottesikring af nedløbsrør eller ventilationskanaler. Du kan finde mere information om hvilke net der typisk anbefales til rottesikring på siden welded wire mesh, under punktet “mus og rotter”.

Værd at huske

Net kan også købes i ruller, så stykkerne kan klippes til forskellige størrelser hvor det skal bruges. Det er særligt brugbart når der findes mange forskellige størrelse åbninger blandt andet ved ældre bygninger. Men betyder nettene ikke har en ramme til montering.

Var denne artikel nyttig?

Tusind tak for din tilbagemeldning