Patrontætninger

En patrontætning er ofte den optimale løsning til din pumpe eller mikser, når levetid på tætning og omkringliggende udstyr er af væsentlig betydning. Samt når lækage-niveauer og mulighed for selv at styre udetid er vigtig for dig. Vi står klar med råd og vejledning til netop din situation.

Der er flere faktorer, der har indflydelse på, hvilken akseltætning, der er anvendelig og optimal ifht. din situation:

 • Pumpe-/mikser-type
 • Væsken der skal pumpes og temperatur
 • Tryk/vakuum før og efter pumpe samt flow
 • Hvor ligger du på pumpekurven – er der balance i systemet

Vi hjælper dig med at finde den patrontætning, der fungerer bedst til din pumpe eller mikser. Vores produkter er i høj kvalitet til en attraktiv pris. Kontakt os på 76 12 33 66 eller wct@wct.dk så vi kan gennemgå dine muligheder.

Kategori:

En patrontætning er et færdigsamlet lukket akseltætningssystem, hvor konstruktionen leveres samlet som én komplet enhed. Patrontætningen er klar til at bolte fast på pumpehuset eller mikseren.

Anvendelsesområder for patrontætninger:

 • Kraftværkssektoren
 • Varmedistribution
 • Biogas
 • Power-to-X
 • Fødevareindustri
 • Farmaceutisk industri
 • Spildevandsanlæg
 • Kemisk industri

Eksempler på anvendelse i industrien:

Kraftværkssektoren

Kraftværkssektoren har høje krav til levetid og rådighed. Enkelt og effektivt vedligehold. Lave emissions- og lækageniveauer samt rette miljømæssige foranstaltninger.

 • Fødevandspumper
 • Kedel cirkulationspumper
 • Røggas afsvovling
 • Kondensatpumper
Farmaceutisk industri

Farmaceutisk industri stiller høje krav til hygiejne, sundhed, jura og regulering. Materialer skal være godkendt til kontakt med fødevarer. Materialer skal være glatte og med slidstærke overflader, der er nemme et rengøre. Komplette enheder, der kan steriliseres og SIP/CIP-renses.

 • Excentersnekkepumper
 • Sterilpumper
 • Centrifugalpumper
 • Filtertørrer
 • Agglomerator
 • Fødepumpe
Fødevareproduktion

Fødevareproduktion stiller høje krav til levetid og rådighed. Materialer skal være godkendt til kontakt med fødevarer. Modstandsdygtig overfor krystallisering og forkulning. Komplette enheder, der er lette at rengøre.

 • Vandpumper
 • Cirkulationspumper
 • Omrører og mikser
 • Pumper til mos
Kompressorer

Kompressorer er høj hastigheds maskineri med høje krav til levetid og rådighed. Fokus på arbejdsmediet, kompressionsrate, flow, antal mellemliggende input og output.

 • Ammoniakkompressor
 • Gaskompressor
 • Ethylenkompressor
 • Flash turbine
 • Skruekompressor

Patrontætninger er den optimale tekniske løsning, hvis du har pladsen til det i dit pumpe- eller miksersystem. Eller hvis du med enkle tilpasninger, kan frigøre pladsen til tætningen. Med en enkelttætning (Single Seal), får du en stærk teknisk løsning. Med en dobbeltætning (Double Seal) får du yderligere sikkerhed, når det første tætningsafsnit fejler, og du forbedrer samtidig dine muligheder for selv at bestemme, hvornår pumpen/tætningen skal tages ud af produktion for vedligehold.

Patrontætningen monteres direkte på akslen og boltes fast på pumpen eller mikseren. Tætningen leveres som en færdig enhed. På den måde er patrontætningen nem at montere. Levetid og performance afhænger dog af, at akslen er linet korrekt op, pumpen kører i et acceptabelt driftspunkt, lejer er velegnede til opgaven (aksial og radial bevægelse), tryk/vakuum ind og ud af pumpen mv.

Fordele ved patrontætninger:

 • Patrontætninger er enkle at montere (kræver ikke nødvendigvis en specialist)
 • Mindre montagetid og dermed kortere udetid
 • Den færdigsamlede enhed giver højere funktionssikkerhed. Mindre risiko for målefejl
 • Mindre risiko for aksial fejlplacering
 • Mindsker risiko for at urenheder trænger ind i tætningen og ødelægger f.eks. glidefladerne
 • Dele kan repareres og udskiftes, så det ikke er nødvendigt at investere i en ny komplet enhed

Ulemper ved patrontætninger:

 • Anskaffelsesprisen er højere end f.eks. komponenttætninger
 • Kræver mere plads end f.eks. komponenttætninger
 • Det kræver mere information/analyse at finde frem til den rette ”ready-to-go” løsning

Vi kan hjælpe dig med at analysere dit system og rådgive om, hvilken patrontætning eller komponenttætning, der er et godt alternativ i din situation. Det rigtige valg afhænger af, hvad du stiller af krav til dit anlæg omkring:

 • Driftsforhold anlægskomponenterne skal kunne klare (varme, vibrationer og tryk)
 • Rådighed på anlægget (anlægskomponenternes kvalitet og levetid)
 • Mulighed for at kunne planlægge din udetid
 • Vedligeholdelsesfilosofi
 • Standardisering af reservedele
 • Forekomst af lækager og emissioner

Det er vigtigt at forstå, at den rigtige mekaniske akseltætning til opgaven ikke nødvendigvis er den dyreste eller billigste. Business casen bør baseres på en totalvurdering, hvor man indregner de driftsfordele en god løsning giver og omvendt undgår at betale for en teknisk løsning, der ikke giver mere værdi end et billigere alternativ. Elementer som installationsomkostninger, langsigtede driftsomkostninger, pumpekarakteristika, varmepåvirkning, vibrationer og trykforhold er vigtige.

Vi tilbyder patrontætninger til et stort udvalg af standard pumper og miksere. Vi kan også finde en løsning til specialudviklede pumper og miksere. Næsten uanset hvilken type pumpe du har, så har vi en patrontætning, der vil passe til dit system, dine behov og ønsker.

patrontætninger har ofte 2 tætningsafsnit. Det primære tætningsafsnit er glidefladerne, hvor den ene flade er stationær (i fastgjort position) og den anden glideflade er dynamisk (roterende). Det sekundære tætningsafsnit består af f.eks. O-ringe. I tætningen anvendes fjedre. Alt sammen holdt på plads i en basiskonstruktion. Materialerne, der anvendes til de forskellige dele, kan f.eks. være:

Glideflader

Kulstof-baserede:

 • Kulstofgrafit (Carbon Graphite)
 • Resin imprægneret kulstofgrafit
 • Antimon imprægneret grafit

Karbider:

 • Tungsten karbid (Tungsten Carbide)
 • Silicium karbid, sintret (Silicon Carbide)

Keramiske:

 • Metal oxider

Glidefladerne skal være fremstillet i materialer og på en måde, hvor de bedst muligt holder tætte. Glidefladerne skal tillade at væsken danner den hinde mellem glidefladerne, som gør dem tætte under rotation. Og de skal kunne holde til den temperatur, som væsken har, og de temperaturudsving, der forekommer. Endelig er det ønskeligt, hvis glidefladerne kan holde til at køre tør (om ikke andet kortvarigt), når der opstår fejl på anlægget.

Sekundære tætninger (o-ringe)

Elastomerer:

 • Ethylen-Propylen gumme
 • Silikonegummi
 • Viton gummi
 • FKM + PTFE
 • EPDM + PTFE
 • FKM + FEP

Fjedre

Stål:

 • AISI 316Ti rustfri stål
 • Hastelloy C-4
 • Hastelloy C-276

Fjedrene i vores patrontætninger giver den nødvendige spænding, så den holder tæt – også når pumpen ikke kører. Fjedrene er isoleret fra væskerne, så de ikke bliver kontamineret.

Patrontætninger basis konstruktion

Stål:

 • AISI 314, 316…
 • Hastelloy C-4
 • Monel
 • Inconel
 • Titanium

Det kompakte og simple installationsdesign nedbringer installationstiden når udskiftning bliver nødvendig. Patrontætninger samles og gøres klar til let installation, inden levering hos dig, så du med minimal udetid kan skifte din patrontætning.

Den optimale sammensætning afhænger helt af, hvad det er for egenskaber den mekaniske akseltætning skal have ifht. den konkrete applikation. Valget af materialer sikrer den optimale levetid for både din pumpe, din akseltætning mv. samt sikkerheden for personer på anlægget.

Den patrontætningen er ikke bedre end de driftsforhold, som den skal fungere i. Der skal være balance i systemet, så anlægskomponenter ikke tvinges ud i driftsområder, de ikke er designet til. Hvis der er ubalance i systemet, vil patrontætningen også fejle hurtigere end forventet. Vi kan hjælpe dig med den nødvendige analyse og rådgivning om de rigtige driftsforhold, kontakt os på 76 12 33 66 eller wct@wct.dk så vi sammen kan finde den rigtige løsning for dig.

Hvilken mekanisk akseltætning passer til dit behov?

Fordelene ved at vælge en løsning fra WestCoast kan komme til udtryk på flere måder:

 • Produkter af høj kvalitet til attraktive priser
 • Besparelser på indkøb ved minimum samme produktkvalitet
 • Et bedre produkt til opgaven med færre driftsstop og øget rådighed
 • Reducerede driftsomkostninger
 • Bedre mulighed for selv at planlægge sin udetid
 • Hjælp til systemanalyse og rådgivning om løsning
 • Og meget mere…

Indledningsvis har vi brug for vide noget om dit system:

 • Hvilken pumpe bruger du?
 • Hvilket type væske pumper du?
 • Hvor stort er dit væske-flow?
 • Hvad er trykket ind i pumpen og ud af pumpen?
 • Hvad er temperaturen på væsken, der skal pumpes?
 • Ved du, hvor på pumpekurven du ligger (Best Efficiency Point)?
 • Kender du viskositeten? Er materialet surt, klisteret eller udfordrende på anden vis?
 • Hvilke udfordringer har du med den eksisterende løsning?

Så snart vi har rammerne på plads, kan vi spore os ind på, hvor produkter og løsninger fra WestCoast kan give dig værdi. Herunder om det rigtige for dig er en patrontætning eller en komponenttætning. Kontakt os 76 12 33 66 eller wct@wct.dk så vi sammen kan finde den rigtige løsning for dig.

Relaterede varer