Inline filter

Inline filtre er en fællesbetegnelse for et filter installeret direkte i et rørsystem, hvor væsken eller luften strømmer igennem. Inline filtre er en afgørende komponent til beskyttelse og sikring for at systemerne fungerer effektivt. Et inline filter adskiller sig fra andre typer filtre primært ved sin placering og installation, hvor det primært anvendes for at:

 • Bevare materiale inden i rørsystemet af hensyn til renlighed eller kvalitetskontrol.
 • Spare plads, da de kræver mindre plads end andre filtreringsmetoder.
 • Nem installation og tilpasning, da de kan erstatte et rørstykke ved at bruge flangetilslutninger.
 • Kræver normalt mindre vedligeholdelse, da de er nemme at udskifte eller rense, især i lettilgængelige områder.

Kontakt vores filterekspert, der uforpligtende guider dig igennem de mange muligheder, tilpasset dit behov. Du kan kontakte ham på smm@wct.dk eller 76 12 33 66.

Kategori:

Et inline filter bruges i en række tekniske og industrielle applikationer for at sikre renhed og effektivitet. De hjælper med at fjerne partikler, urenheder og forurenende stoffer fra væsker og gasser. Her er nogle af de primære brugsområder for inline filter:

Fødevare- og drikkevareindustrien

Inline filtre spiller en afgørende rolle i fødevare- og drikkevareindustrien ved at fjerne partikler, urenheder og forurenende stoffer fra væsker som vand, olie og saft. Dette sikrer, at produkter som drikkevarer, olie og fødevarer opfylder strenge kvalitetsstandarder og sundhedskrav.

Farmaceutisk industri:

I produktionen af lægemidler er det afgørende at opretholde strenge hygiejnestandarder. Inline filtre bruges til at rense råvarer, hjælpestoffer og væsker, der bruges i lægemiddelproduktionen for uønskede partikler.

Kemisk industri:

Kemiske processer kræver ofte filtrering af forskellige kemikalier og opløsninger for at fjerne urenheder og sikre kvalitet og sikkerhed.

Petrokemisk industri:

Inline filtre bruges til at behandle råolie og kemikalier i olie- og gasindustrien. De beskytter udstyr og sikrer, at produkterne opfylder branchens standarder.

Vand- og spildevandsbehandling:

Inline filtre er afgørende i vandrensningsanlæg og spildevandsrensningsanlæg for at fjerne partikler, bakterier og forurenende stoffer fra vandet. Ligeledes benyttes inline filtre til at rengøre procesvand til recirkulering ved produktion.

Køling:

Inline filtre anvendes ofte til rensning af kølevæsker, der bruges i køletårne, varmepumper og ovne. Dette bidrager til at forhindre tilstopning og beskytte kølesystemer.

Energiindustrien:

Elektricitetsproduktionsanlæg, herunder kraftværker, bruger inline filtre til at filtrere kølevæsker, smøremidler og brændstoffer for at opretholde effektiviteten og beskytte udstyr for at begrænse mængden af nedbrud.

VVS-industrien:

Inline filtre installeres i større VVS-systemer for at fjerne partikler og snavs fra væsker. Dette beskytter VVS-udstyr som vandhaner, dyser og ventiler og forhindrer tilstopning.

Inline filtre dækker en bred vifte af filtre, der alle er installeret direkte i rørsystemer. Hver filtertype er designet til specifikke formål og behov. Vores erfarne filterekspert står klar til at guide dig i valget af den rette filtertype til dine krav. Kontakt ham på smm@wct.dk eller ring til 76 12 33 66 for personlig rådgivning.

Vi har nedenfor givet en kort gennemgang af forskellige filtertyper og deres primære funktion.

Filterkurv

 • Funktion: En filterkurv er en almindelig filtreringsenhed, hvor væsken passerer gennem en kurv, der opsamler større partikler, hvorefter den rensede væske fortsætter videre i rørsystemet.
 • Anvendelse: Velegnet som forfilter til at fjerne partikler fra 1,0 mm til 3,0 mm med en gennemstrømning på 1 til 400 m3/t.
 • Vedligeholdelse: Filterkurven er normalt fremstillet i stål, hvilket gør det nemt at fjerne, tømme, vaske og geninstallere den, så filtret kan fungere effektivt.
Inline filter - type filterkurv
Inline filter – type filterkurv

Strainer

 • Funktion: Strainer filtre bruger et cylinderformet filterelement bestående af flere lag filtervæv til at fange større partikler i væsken.
 • Anvendelse: Ideel til finfiltrering fra omkring 25 mikron.
 • Vedligeholdelse: Filterelementet produceres i PES eller AISI 316, afhængig af behovet. Valget af materiale er afgørende for, om filterelementet skal rengøres eller udskiftes ved tilstopning.
Inline filter - type strainer
Inline filter – type strainer

Posefilter

 • Funktion: Posefiltre bruger filterposer til at opsamle partikler og forurenende stoffer i væsker eller gas.
 • Anvendelse: Egnet til finfiltrering ned til 1 mikron.
 • Vedligeholdelse: Filterposerne produceres af kunstmaterialer og er normalt ikke beregnet til genanvendelse, selv om det i visse anvendelser kan være muligt.
Inline filter - type posefilter
Inline filter – type posefilter

Børstefilter

 • Funktion: Børstefiltre bruger en børste eller lignende til at fjerne partikler fra indersiden af filterelementet. Konstruktionen ligner strainer filtre, med tilføjelse af en børste.
 • Anvendelse: Ideel til finfiltrering fra omkring 25 mikron, med klistrede faste partikler der blokere filteret uden børste.
 • Vedligeholdelse: Filteret rengøres ved at dreje håndtaget, hvilket får børsten i filteret til at rense filterelementet. Efter rengøringen kan bunddrænet åbnes, så partiklerne kan løbe ud af filteret.
Inline filter - type børstefilter
Inline filter – type børstefilter

Selvrensende filter

 • Funktion: Selvrensende filtre aktiverer automatisk rengøringsfunktionen ved bestemte tidsintervaller eller trykforhold.
 • Anvendelse: Velegnet i situationer, hvor et fuldautomatisk filter er nødvendigt på grund af tidsbesparelser eller placeringen.
 • Vedligeholdelse: Kræver minimal vedligeholdelse, da det tilpasser sig skiftende rengøringsbehov og kan bruge forskellige metoder som børstning, skrabning, luft eller vand.
Selvrensende inline filter - rensning med vand
Selvrensende inline filter – rensning med vand

Hydrocyklon

 • Funktion: Hydrocykloner bruger centrifugalkraft til at adskille faste partikler fra væsker. Væsken skaber en hvivlstrøm, der presser den op til udløbet, mens de tunge partikler falder til bunds og udledes gennem drænet.
 • Anvendelse: Velegnet til adskillelse af tunge faste partikler, f.eks. sand, fra væsker.
 • Vedligeholdelse: Hydrocyklonen har ingen bevægelige dele, så en skylning er normalt tilstrækkelig, yderligere rengøring er kun nødvendig, hvis materialet tørrer ind og sætter sig fast.
Inline filter - type hydrocyklon
Inline filter – type hydrocyklon

Valget af det rette inline filter er afgørende for at opnå den optimale effekt. Vores filterekspert er klar til at assistere dig i denne proces. Du kan kontakte ham på smm@wct.dk eller ringe til 76 12 33 66 for personlig og uforpligtende rådgivning.

For at finde det mest velegnede filter beder vi om følgende oplysninger fra dig. Det er sjældent muligt at besvare alle spørgsmål, men ved at have så mange oplysninger som muligt, kan vi sikre os, at vi finder den bedste løsning til dine behov. I mange tilfælde kan vi tilpasse os de manglende informationer ved hjælp af test, analyser eller overdimensionering, hvilket gør nogle spørgsmål overflødige.

Applikation:
 • Ønsker du at beholde det flydende stof, det faste materiale eller begge dele?
 • Hvilken type flydende stof og fast stof forsøger du at adskille?
 • Er det flydende stof gas eller væske?
Strømmningshastighed:
 • Hvad er minimums- og maksimum flowet (kubikmeter per time)?
Massefylde:
 • Hvad er massefylden (kilogram per kubikmeter)?
 • Hvad er viskositeten ved driftstemperaturen?
Partikler:
 • Hvilke partikler forsøger du at tilbageholde?
 • Hvor store skal åbningerne i filteret være?
Faststofandel:
 • Hvor stor en procentdel af det samlede materiale er fast stof, der skal tilbageholdes?
Filterkonstruktion:
 • Hvor stort et filterareal ønsker du?
 • Hvor længe ønsker du, at filteret skal kunne holde? Er det en langvarig løsning eller en testfunktion?
 • Har du specifikke ønsker til filterhusets materiale?
 • Ønsker du bestemte tilslutningsmetoder som flanger, gevind eller andet?
Tryk og temperatur:
 • Hvad er det normale gennemløbstryk (driftstryk)?
 • Hvad er det maksimale tryk, filteret skal kunne modstå i spidsbelastning (designtryk)?
 • Hvad er den normale gennemløbstemperatur (driftstemperatur)?
 • Hvad er den maksimale temperatur, filteret skal kunne modstå i spidsbelastning (designtemperatur)?
Inspektioner eller kontrol:
 • Har du specifikke ønsker til inspektioner og kontrol, f.eks. manuel, semi-manuel eller fuldautomatisk filter?
 • Skal filteret konstrueres til en særlig design kode, f.eks. AD-2000, EN13445, ASME eller NACE?
Øvrige specifikationer eller tilbehør:
 • Ønsker du andre specifikationer eller tilbehør?