Soldevæv på ramme

Hvad er det grundlæggende for et trådnet?

Et trådnet kan konstrueres på uendelig antal måder. Det kommer helt an på størrelser, former, vævemetoder og konfigurationer. Trådnet spænder over en lang række af mere specifikke net typer, som f.eks. pressegitre der anvendes til solde og hegn, eller trådvæv der anvendes som insektnet og filtre. Både pressegitre og trådvæv kan efterfølgende underopdeles i forskellige vævemetoder.

Typer af trådnet

Det er som udgangspunkt ikke vigtig hvilken type trådnet der er tale om, når blot den rigtige type trådnet vælges til den rigtige applikation. Der kan være enkelte undtagelser, hvor typen af trådnet er afgørende, f.eks. ved udskiftning af en sektion et i hegn. I mange tilfælde vil både svejst net, pressegitter og bølgegitter kunne bruges som hegnsektioner uden problemer. Men når forskellige net typer blandes ved siden af hinanden, ses det tydeligt dele er blevet udskiftet. Der kan også være brugsspecifikke situationer, hvor en væveform er mere velegnet end en anden. De situationer ses blandt andet ved trådvævs filtre, hvor tressevæv er en stærkere væveform end glatvæv, men glatvæv er billigere. Du kan se mere om valg af trådvæv i vores trådvævs guide.

Det var en meget kort introduktion til betydningen af at vælge det rigtige type net til netop dit behov, det gennemgår vi mere i dybden længere nede. Men som beskrevet er net typen ikke det eneste, der spiller ind i valg af trådnet. En anden vigtig faktor er størrelsen. Trådnettet skal typisk dække åbningen det placeres over/i, hverken mere eller mindre. Det kan kræve nogle buk eller specielle former, men generelt er nøjagtige mål den største udfordring på det punkt.

Hvis du er nysgerrig på en specifik type trådnet, kan du hoppe direkte videre herunder:

Trådnet montering

En større udfordring end mål er, hvordan det skal sættes fast. Det er naturligvis meget afhængigt af, hvilken type trådnet du skal bruge. Større net som hegn, afskærmninger og lignende monteres ofte på rammer for at gøre dem mere medgørlige. Mindre net kan formes så de tilpasses åbningen med en flange, presses på plads, monteres med lasker eller hæftes fast til en træramme. Ved afdækning af mindre åbninger f.eks. ventilationskanaler eller nedløbsrør gennemgår vi blandt andet montagemetoder med og uden huller i ordbogen under ventilnet. Der findes mange konfigurationer til trådnet, der gør montagen til forskellige behov lettere. Vi har en kort gennemgang længere nede til din inspiration, som du også kan springe direkte videre til her:

Trådnets materialer

Sidst men ikke mindst skal du tage et valg om det rigtige materiale af dit trådnet. Man siger tit, at kun fantasien sætter grænser for de mange muligheder, men når det kommer til materialer på trådnet, er det typisk økonomien der sætter grænsen. De gængse valg står mellem sort stål, galvaniseret stål, aluminium og rustfri stål. Der er yderligere underopdelinger af f.eks. sort stål, som enten almindelig sort stål eller fjedrehårdt stål der typisk bruges til solde. Ved særlige behov f.eks. høje temperaturer eller hård syre kan mere eksotiske metaller være nødvendigt. Vi gennemgår her materialerne:

Typer trådnet:

Som sagt er trådnet en fælles betegnelse for flere forskellige typer net. Populært sagt er trådnet faktisk en betegnelse for alle typer net der består af metaltråde. Vi gennemgår nogle af de mest benyttede og deres kendetegn.

Glatvævet trådvæv

Trådvæv

Trådvæv har firkantede masker, enten kvadratiske eller rektangulære. Trådvæv er en fællesbetegnelse for alle net der bliver vævet uden tråden påvirkes på forhånd. Det betyder tråden er glat uden at blive vulket som ved f.eks. pressegitter. Det er den samme metode der bliver brugt til vævning af metalnet som traditionel stofvævning. Ligesom med traditionel vævning er der forskellige vævemetoder. Den klassiske metode hvor tråden går skiftevis over og under hinanden, kalder vi glatvæv. Når vævet skal have mindre masker end glatvæv tillader, benytter man enten tressevæv, med en tyk tråd i den ene retning og tyndere tråde i den anden retning, som presses sammen. Eller repok, også kaldet twill vævning, hvor hver tråd løber over 2 eller flere tråde. Tressevæv benyttes ved behov for små masker med høj styrke i nettet, og repok benyttes ved behov for helt små masker ned til 2 mikrometer (0,002 mm).

Trådvæv produkter

Trådvæv benyttes til mange forskellige ting, blandt andet insektnet, kurvefiltre, væv på ramme, solde, filterindsatse eller filtermedie i et flerlagsfilter.

Pris

Prismæssig er trådvæv lidt en udfordring at definere, fordi denne type net strækker sig over mange forskellige slags. Standard insektnet vil afgjort være i den lave ende prismæssigt, på grund af kombinationen af produktion af store mængder, simpel produktion med kombinationen af trådtykkelse og maskeåbningen, og det er glatvæv. Omvendt kan specialproduceret panzer tressevæv (også kaldt omvendt tressevæv), let koste et par tusind kroner per kvadratmeter. Typisk er prisen afhængig af nøjagtigheden af behovet. Hvis maskerne skal være præcise indenfor et par μm, vil prisen stige. Ved net hvor det mindre vigtig om masken er 1,2 eller 1,4 mm vil prisen kunne reduceres. Derudover er materialevalget også en væsentlig faktor.

Svejst net rustfri stål

Svejst net

Svejst net har firkantede masker, enten kvadratiske eller rektangulære. Navnet ”svejst net” kommer fra produktionsmetoden, fordi alle trådsamlinger i nettet svejses sammen. Det sker ved, at trådene lægges ovenpå hinanden, og punkterne hvor de mødes svejses sammen. Denne produktionsmetode gør nettet både stærkt og meget formstabilt. Almindelige svejste net har masker ned til ca. 5 mm og op.

Svejst net produkter

Svejst net har mange applikationer, men benyttes især som hegn, afskærmning af maskiner eller vinduer, armeringsnet/rionet, volierenet og grovsortering/sigtning.

Pris

Prismæssig er svejst net primært brugt ved større mængder, da opsætning af produktionen bærer en stor del af omkostningen, hvilket gør produktion af få enheder dyrt. Det er muligt at producere enkelte styk, men oftest produceres svejst net i paller. Hvis du kun skal bruge få enheder, kan det være en fordel at vælge enten et pressegitter som er godt alternativt, eller finde et lagerført standardnet.

Pressegitter svejst på ramme

Pressegitter

Pressegitter har firkantede masker, enten kvadratiske eller rektangulære. Navnet ”pressegitter” kommer fra produktionsmetoden, fordi der presses små vulk/bøjninger ind i tråden, hvor trådene mødes når de væves sammen. Trådene væves på samme måde som trådvæv, men adskiller sig ved at være vulket i samlingerne. Formålet med at lave samlinger på denne måde, er at sikre maskerne holdes på plads. Det gør det muligt at lave større masker end med trådvæv uden vulkninger. Typiske maskestørrelser for pressegitre er mellem 20 og 150 mm.

Pressegitter produkter

Pressegitter bruges som solde til landbrug og sigtning af grus eller jord. De bliver også brugt som sikring af vinduer og områder med begrænset adgang f.eks. til maskiner, depoter eller lign. Ved særlige behov kan pressegitre laves, så de kun vulker til én side, hvilket betyder de får en glat side. Derved kan de bruges til mere skånsom filtrering f.eks. tørring af fisk med skind, uden risiko for skindet sidder fast på en forhøjning. Det kaldes helt simpelt ”enkeltsiddet pressegitter”.

Pris

Prismæssig er pressegitter det billige alternativ ved få styk. Ved flere enheder ligger prisen lidt over svejst net, men det kan svinge fra projekt til projekt. Hvis du ikke har en holdning til hvilken type net det skal være, kan det være en fordel at få et tilbud på begge typer, hvis der ikke er en lagerført variant. Hvis du skal bruge et pressegitter som et sold, er svejst net sjældent et alternativt, fordi pressegitre er mere modstandsdygtige overfor slag og rystelser.

Bølgegitter uden ramme

Bølgegitter

Bølgegitter har firkantede masker, enten kvadratiske eller rektangulære. Navnet ”bølgegitter”, også nogle steder omtalt om ”bølgekreppet gitter”, hedder sådan fordi tråden er bølget gennem hele nettet. Modsat pressegitter er bølgegitter også bølget mellem samlingerne. Bortset fra denne forskel er produktionsmetoden ved bølgegitter magen til produktionsmetoden for pressegitter. Typisk er maskestørrelsen for bølgegitter dog mindre end pressegitre og går som udgangspunkt fra 14 til 90 mm.

Bølgegitter produkter

Bølgegitter benyttes til de helt samme ting som pressegitre, solde og sikring. Det er dog ikke muligt at producere bølgegitter enkeltsiddet ligesom pressegitter. Langt de fleste bølgegitre benyttes som forstærkning omkring vinduer i større byer eller ure og lamper i idrætshaller samt mindre hegnssektioner. I nogle tilfælde bruges bølgegitre til trådkurve (også til autoklave).

Pris

Prismæssig er bølgegitre på niveau med pressegitre uden nogen mærkbar forskel.

Wirenet flettet stålwirenet

Wirenet

Wirenet har diamant formede masker. ”Wirenet” har fået sit navn, fordi trådene i nettet består af wirer, i modsætningen til de andre typer trådnet der består af glatte enkelte tråde. Wirerne laves ved at flette flere enkelte tynde tråde til et samlet bundt. Wirerne strammes hårdt, så de får den karakteristiske styrke vi kender fra traditionel stålwire. Wirenet er opdelt i to typer net, defineret ud fra hvilken type samling nettet har. Wirenet, hvor alle samlinger er knyttet/flettet sammen, er simpelt refereret til som ”knyttet wirenet”. Den anden type er kaldt ”webnet”, hvor alle samlinger er lavet med klemmeringe. Wirenets maskestørrelser befinder sig typisk mellem 20 og 250 mm. Ved knyttet wirenet er maskerne kvadratiske f.eks. 20×20 mm. Omvendt ved webnet er maskerne rektangulære f.eks. 40×69 mm.

Wirenet produkter

Wirenet benyttes primært som hegn og afskærmning. Vi ser det især benyttet som indhegning ved zoologiske haver og volierenet, på grund af kombinationen af styrke og åbenhed. Det sikrer at dyr bliver holdt inde, men besøgende har et bedre udsyn. Det samme gør sig gældende ved områder, hvor man ikke ønsker hegnet optager for meget lys, eksempelvis ved trapper, broer og skakter. Kombinationen af styrke og fleksibiliteten gør wirenet velegnet i områder hvor slag er uundgåeligt f.eks. ved legepladser, multibaner eller sportsområder.

Pris

Prismæssig er wirenet på niveau eller lidt højere end pressegitter, som ofte er alternativet ved få styk. På grund af wirenets fleksibilitet, er omkostninger til transport og håndtering dog væsentlig lavere. Ved inddækning af større områder er wirenet ofte det billigere alternativ. Wirenet kan laves i større dimensioner, hvor det nødvendigt for andre typer trådnet at opdele i sektioner, med undtagelse af maskinflet. Wirenet er dog ikke en løsning ved områder der ikke er symmetriske f.eks. med felter der hælder i den ene sider eller har buk. Det betyder firkantede, runde eller trekantede felter ligger indenfor wirenets muligheder.

Trådflet

Trådflet

Trådflet har sekskantede masker. Navnet ”trådflet” kommer fra den måde, maskinen fletter alle samlinger i nettet. Fletningerne bliver trukket ud ved produktionen, så fletningerne bliver kanten på alle masker. Det giver også nettet sit karakteristiske udseende med trådfletninger ved alle vandrette tråde, og skrå glatte tråde. Maskerne ved trådflet er typisk meget ustabile, ligesom åbningerne sjældent er særlig nøjagtige i forhold til andre alternativer.

Trådflet produkter

Trådflet bruges primært som hegn. Det kaldes også for hønsenet, netop fordi det ofte bruges som hegn i hønsehuse. Der findes dog også andre typer net der bruges og omtales som hønsenet, blandt andet trådvæv.

Pris

Prismæssig er trådflet i den laveste ende, og kan ofte købes i byggemarkeder i hele ruller. For at holde prisen nede, laves trådflet som udgangspunkt i galvaniseret stål.

Maskinflet

Maskinflet

Maskinflet har kvadratiske masker. Maskinflet er formodentlig en af de net der har allerflest betegnelser, heriblandt maskinflet, flethegn, institutionshegn, industrihegn, trådhegn, fletvævshegn og sikringshegn. Kært barn har mange navne siger man. Samlingerne i maskinflet laves ved at bukke to tråde rundt om hinanden, så de danner to trekanter, hvor spidsen vender væk fra hinanden. Samlingerne i sig selv har ingen styrke, og kan trækkes fra hinanden uden besvær, det er hele konstruktionen der holder nettet på plads.

Maskinflet produkter

Maskinflet ses især rundt om skoler og industriområder. Det er forholdsvis simpelt at montere, når du skal inddække større områder. Det er en slidstærk løsningen, men hvis dele af nettet går i stykker, kan reparationer være en udfordring, da det kræver udskiftning af større sektioner.

Pris

Prismæssig er maskinflet en af de billigste løsninger, når du skal sikre større områder mod ubudne gæster. Ved afskærmning af mindre områder er andre alternativer som pressegitter eller svejst net ofte billigere.

Trådnet tilpasninger:

Med så mange forskellige typer trådnet, er det ofte nødvendigt at lave nogle tilpasninger, for at sikre den optimale brug. Tilpasningerne er naturligvis væsentlig afhængig af hvad nettet skal bruges til. Men uanset om du leder efter et trådnet til et hegn eller trådnet til et filter, er der nogle tilpasninger du kan overveje.

Ramme

En ramme sikrer trådnettet beholder sin form og stabilitet. Det er en brugt løsning både ved små og store net. Rammens tykkelse afgøres typisk af trådtykkelsen, men som udgangspunkt er rammen minimum 2-3 gange tykkere end tråden. Det vil sige et trådnet med 3-5 mm trådtykkelse vil have en ramme på minimum 10 mm.

Der findes et stort udvalg af forskellige rammetyper, men de mest almindelige er rundstålsrammer eller en ramme af profilstål.

Der findes forskellige metoder at sætte trådnet fast til rammen, som i nogen grad afgøres af typen af trådnet.
Pressegitter, bølgegitter og svejst net er eksempler på produkter der i stor grad leveres på rammer, hvor hver tråd enten bliver svejst til rammen eller bukket omkring den.
Trådvæv har typisk tynde tråde, og bliver derfor næsten altid svejst til rammen. På grund af de tynde tråde bliver samlingerne enten sømsvejst/fuldsvejst eller punktsvejst.
Wirenet bliver syet til rammen, ved at bruge en ”binding wire” som er en tynd wire, der løber gennem maskerne og rundt om rammen og strammes til sidst. Du kan se en kort montagevideo af hvordan wirenet monteres på rammer her.
Trådflet og maskinflet monteres stort set aldrig på rammer, da det typisk leveres i ruller, der vikles rundt om pæle eller balustre.

På grund af den øgede stabilitet er rammen ofte en stor hjælp til montage, fordi det holder trådnettet på plads. Når trådnettet er placeret på en ramme, er det også muligt at svejse lasker til rammen.

Lasker

En laske er et fladt stykke metal der typisk svejses på en ramme, med et montagehul, for at gøre montagen af trådnettet lettere. Laskerne kan både være lige eller bukket i 90 gr. Ved lige lasker skal nettet typisk placeres op ad en overfalde som en væg eller vindue, hvor trådnettet skrues direkte fast til De lige lasker bruges også, når trådnettet skal bruges som hegn, hvor laskerne samles med lignende lasker monteret på balustre, så hegnet kan spændes fast. Bukkede lasker bruges derimod når trådnettet skal flyttes lidt ud fra overfladen eller have noget rundt om. Det kan være hvis trådnettet skal placeres i et rør eller kanal, hvor de bukkede lasker kan monteres i siderne af røret eller kanalen. Den type løsning f.eks. bruges ved rottesikring af nedløbsrør eller sikring af ventilationskanaler for insekter.

Fals

En fals er en bøjning i trådnettet med et metalomslag der gør det kan gribe fat på kanten eller en anden fals. Der findes et stort udvalg af false og forskellige måder at montere dem på, men det bliver et emne vi kommer ind på i fremtidigt opslag. Hvis du har nogen tvivl nu, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.
Det vigtigste når du skal vælge en fals, er om den skal være bukket og i så fald hvor mange grader, eller om den skal være lige med eller uden montage huller. Ved false uden buk fungerer falsen meget som en ramme men kun på den én side. Du skal generelt være opmærksom på, trådnettet samles i falsen og det derfor kun er muligt at lave en fals på enten bredden eller længden. Normalt laves falsen parallelt med bredden, men der kan være undtagelser.

False monteres primært på soldenet, så de kan spændes fast til sigtemaskinen eller tromlen. Det er en effektiv måde, fordi soldenet tit sidder på bevægelige dele, og false kan give sig lidt. Så vibrationer eller bevægelse der ville ødelægge en svejsning eller montageskruer ikke giver udfordringer for falsen.

Trådtykkelsen har som udgangspunkt ikke en betydning, for om der kan monteres en fals. Vi har set false monteret på trådnet med trådtykkelser under 1 mm og over 20 mm. Derimod er det ikke alle typer trådnet der er velegnet til false. For at kunne bukke falsen omkring nettet, og sikre det holder, er det nødvendigt med et trådnet der har noget stivhed. Det betyder false bruges på pressegitre, bølgegitre, svejste net og trådvæv. Men labile trådnet som wirenet, trådflet og maskinflet kan ikke monteres med en fals. Netop på grund af false typisk bruges på solde ser vi oftest false på trådvæv og pressegitre.

Flange

Flanger bruges på filtre til at gøre montagen både lettere og tættere. Den nøjagtige type flange du skal bruge på dit filter, er afgjort af det samlede set up. Nogle tror fejlagtig en flange kun er det man ser når to rør eller en slange skal samles. En flange kan også være et faldt stykke metal, der fungerer som en kant, så et filter kan ligge på kanten af eksempelvis et afløb, hvor resten af filteret placeres nede i afløbet.

Flanger bruges primært i kombination med trådvæv eller svejst net, da de andre typer trådnet har for store tråde, eller er for labile til at fungere som et filter. Trådstørrelsen har en betydning, fordi trådene svejses til flangen.
Flangerne kan som udgangspunkt formes som ønsket, men leveres typisk som enten firkantet eller rundt.

Kanter

Trådnet har typisk tre forskellige kanter, enten med strittere, kanttråd eller lukket kant.

Strittere eller åben kant er den mest almindelige ved lagerførte trådnet, så de er lettere at tilpasse til projektets specifikke mål efterfølgende. Strittere betyder trådene går udover kanten på nettet, i en længde på en ½ til 1 hel maske. Stritterne kan enten klippes af eller svejses fast til en ramme. Det vigtig at være opmærksom på, at når du bestiller ét eller to net, så kan de sendes uden en palle for at reducere prisen på fragten, men det kan betyde stritterne bliver bøjet.

Kanttråd betyder trådene er klippet/skåret helt ind til den sidste maske. Det gør, at trådene ikke stikker udover trådnettet. Der er flere metoder at gøre det på, afhængig af hvad du ønsker at opnå. Hvis trådnettet skal placeres på en kant eller lignende, kan det være en fordel at nettet har en kanttråd, så det ligger mere stabilt. I det tilfælde vil stritterne blot klippes af. Det kan dog medføre skarpe kanter der hvor stritterne er klippet. Hvis formålet derimod er at undgå skarpe kanter, vil kanterne typisk blive skåret med laser, for at undgå grat der gør trådene skarpe.

Lukkede kanter er forholdsvis sjældne fordi de mere komplekse at producere. De lukkede kanter laves ved at tråden ved den sidste maske, går retur i den modsatte retning, så der dannes et loop. I nogle tilfælde væves en ekstra tråd gennem alle loops, for at sikre yderligere stabilitet, men det sker ikke hver gang. Fordelen ved de lukkede kanter er, at der ikke er skarpe tråde, så risikoen for at skære sig, er væsentlig reduceret.

Elektropolering

Når trådnet skal bruges til applikationer hvor en ru overflade kan få væsentlige betydninger, kan en elektropolering være en fordel. Elektropolering gør overflader på trådnet glatte og giver mere glans i metallet. Vi ser typisk elektropolering ved produkter der bruges i medicinalindustrien eller har direkte kontakt med fødevarer. De glatte overflader sikrer produkter eller materiale ikke sætter sig fast på trådnettet.

Rengøring

Som udgangspunkt bliver trådnet ikke rengjort fra produktion til levering. Det kan betyde eventuel fedt eller skidt stadig er på nettene. Hvis du ønsker et trådnet der er steriliseret og klar til brug, kan det rengøres med alkalisk eller ultralydsrensningsudstyr inden forsendelse.

Materialer

Trådnet laves i næsten lige så mange materialer som der findes metalvarianter. De mest eksotiske materialer som Hastelloy®, inconel og titanium er primært forbeholdt trådnet der benyttes som filtre på grund af behovet, men kan bruges ved ethvert trådnet. Ligesom guld og sølv trådnet er en mulighed, men ikke har noget praktisk formål og derfor meget sjældne.

Vi vil kort gennemgå de mest gængse materialer benyttet til trådnet, og hvorfor du bør vælge det.

Sort stål / ubehandlet stål / Almindelig stål

Sort stål er den mest solgte type stål på stålmarkedet, men ikke nødvendigvis som trådnet. Den primære fordel ved sort stål er den lave pris. Derudover har sort stål et lavt indhold af kulstof, det betyder det lettere at forme, og egner sig godt til applikationer hvor trækstyrken ikke er essentiel. Det kan være en udfordring for mange typer trådnet, der kan blive udsat for trækstyrke af forskellige årsager. En anden ting trådnet ofte bliver udsat for, er væske eller fugtige områder. Det er en udfordring for sort stål, da korrosionsevnen er lav, og det kan medføre rust. Alt dette kombineret er grunden til trådnet i sort stål oftest bruges til armering, hvor prisen er vigtigere end korrosionsevnen og trækstyrken.

Det er vigtigt at understrege, at sort stål ikke nødvendigvis er sort, men dog typisk mørkere end galvaniseret stål eller rustfri stål.

Galvaniseret stål

Galvaniseret stål er sort stål der har fået en overfladebehandling med zink. Det gøres for at beskytte overfladen og øge korrosionsevnen der minimerer risikoen for rust i fugtige omgivelser. På trods af den ekstra overfladebehandling er galvaniseret stål også blandt de billige alternativer, dog dyrere end sort stål uden behandling.

Der findes forskellige metoder til at lave galvaniserede trådnet. Den billigste metode er pre-galvaniseret trådnet, hvor alle trådene der skal bruges til nettet galvaniseres inden vævning eller svejsning. Det er den billigste metode, men giver risiko for fugt kan penetrere svejsninger og danne rust.
En anden metode er varmgalvanisering, hvor trådnettet dyppes i et varmt zinkbad efter det er færdigt, typisk også når rammer og lasker er påsat. Denne metode giver en høj korrosionsevnen, men koster også lidt mere end pre-galvanisering, dog typisk stadig mindre end rustfri stål.
Den sidste metode er elektrogalvanisering eller blot el galvanisering. Ved denne metode placeres trådnettet i en opløsning der indeholder zinksalt. Trådnettet forbindes til en negativ pol af et strømførende element. Zinken placeres i den modsatte side af trådnettet, så der er kontakt til den positive pol på det strømførende element. Strømmen vil bevæge sig fra den positive pol til den negative, og zinken vil aflejres på nettet. Denne metode giver lidt mindre korrosionsevne i forhold til varmgalvanisering, men en mere glat overfalde.

Fjedrehård stål

Fjedrehård stål er sort stål med et højt kulstof indhold. Det giver stålet en høj brudstyrke, og netop derfor er det velegnet til applikationer hvor metallet bliver påvirket. Vi ser især fjedrehård stål brugt som trådnet til solde, fordi denne type net skal kunne håndtere slag fra sten og andre hårde genstande. Fjedrehård stål kaldes også piano tråd, fordi det bruges i klaverer og pianoer. Grunden til man bruger fjedrehård stål, er fordi tråden falder tilbage til udgangspunktet når den udsættes for påvirkning/slag.

Fjedrehård stål har samme udfordringer som sort stål, i og med det ikke er behandlet, har det en lav korrosionsevne, og kan ruste i fugtige omgivelser. Det er ikke så ofte et problem for solde, selvom de befinder sig i fugtige omgivelser. Solde skal ofte skiftes inden de når at ruste, fordi de bliver udsat for en hård behandling.

Aluminium

Aluminium er et spændende alternativ når det bruges til trådnet. Traditionelt ønsker man et trådnet med en høj styrke, men aluminium er forholdsvis blødt. Det gør det sjældent bruges til hegn, hvis det ikke er i plader. Grunden til det forekommer som hegnsplader, er fordi hele plader har tilstrækkelig styrke, og vægten i stedet bliver en afgørende faktor. Aluminium er et meget let metal i forhold til andre trådnets materialer.

Typisk benyttes aluminium som trådnet der skal presses på plads. Det kan blandt andet være som insektnet, hvor det let at placere i en vinduesramme eller i et rør. Aluminium bruges ofte udendørs på grund af den høje korrosionsevne, samt at det ikke ruster som stål gør, men det kan korrodere og blive misfarvet i fugtige omgivelser. Aluminium betragtes som et billigere alternativ til rustfri stål, men er som sagt kun sjældent benyttet som trådnet. I nogle tilfælde hvor vægten har en væsentlig betydning, kan det også være grund til at vælge aluminium over andre materialer. Vi har tidligere set projekter med droner, udfordrende installationer eller kunstinstallationer hvor aluminiummets vægt blev afgørende for valget af materiale.

Rustfri stål AISI 304 / 1.4301

Almindelig rustfri stål er det langt mest brugte materiale til trådnet. Grunden til netop rustfri ståls popularitet skal findes i en kombination af pris, styrke og korrosionsevne. Ved afskærmninger, uanset om der er tale om udendørs hegn eller beskyttelse af maskiner i industrier, er det ofte nødvendigt med et stærkt materiale der kan klare en fysisk påvirkning. Filtrering foregår typisk enten i væske, eller med fugtig luft, som stiller høje krav til korrosionsevnen, så filteret ikke ruster.

Almindelig rustfri stål omtales ofte som AISI 304 eller 1.4301, som blot er deres godkendelser så alle ved hvilke kriterier stålet skal opfylde. AISI er den amerikanske norm standard ”american iron and steel institute”, og 1.4301 er rustfri ståls EN norm standard forkortelse af ”European Norm”. Kort sagt AISI den amerikanske og EN er den europæiske standard. Begge ”navne” bruges dog i Danmark til at bekræfte man taler om den samme type rustfri stål. Normstandarden bruges til at beskrive indholdet af forskellige kemiske elementer i stålet, f.eks. hvor meget kulstof der må være i stålet. Når du skal vælge dit trådnet, er det vigtig du og sælgeren taler om det samme materiale, fordi forskellige typer rustfri stål kan opfylde forskellige formål.

Syrefast rustfri stål AISI 316 / 1.4401

Syrefast rustfri stål har som navnet antyder en stærkere korrosionsevne overfor syre, men generelt har denne type stål en højere korrosionsevne. Syrefast rustfri stål benyttes primært ved situationer hvor syrer eller salt kommer i kontakt med stålet. Det kan f.eks. ske i nærheden af havet, hvor luften er mere saltholdig end længere inde i landet. Syrefast rustfri stål bruges også når trådnettet skal opfylde visse hygiejnemæssige krav i produktioner af fødevarer eller medicinalprodukter. Korrosionsevnen er langt den mest brugte begrundelse for valget af syrefast rustfri stål over almindelig rustfri stål, men den ekstra styrke og varmebestandighed kan også have en indflydelse på valget. Prisen på syrefast rustfri stål er grunden til det ikke blot altid vælges. Ved applikationer hvor mængden af stål udgør en forholdsvis lille del af trådnettet, f.eks. ved filtervæv med masker under 0,1 mm produceres disse næsten altid i syrefast rustfri stål, uden væsentlig påvirkning i prisen.

Ligesom almindelig rustfri stål har syrefast rustfri stål også betegnelser for den europæiske norm 1.4401 og den amerikanske AISI 316, som i dette tilfælde bliver brugt oftere end den fulde betegnelse.

Fordele ved trådnet

Let at installere – Trådnet er fleksibelt og bøjeligt, hvilket gør det nemt at indsætte, forme eller fastspænde til vægge, rækværk, rør eller flade overflader.

Bekvemmelighed – Trådnet kan ofte tilpasses ændrende miljøer, ved at afinstalleres og installeres et andet sted. Ved brug som skillevægge enten depotrum eller maskinafskærmninger, er det forholdsvis let at omplacere net væggene hvis maskiner bliver flyttet eller ændringer på lageret.

Gennemsigtighed – Trådnet kan sikre områder eller genstande holdes adskilte men stadig synlige. Det gør det muligt at begrænse adgangen til områder, men stadig have mulighed for at se eksempelvis knapper eller lamper.

Gennemstrømning – Trådnet giver det højeste åbne areal i forhold til andre løsninger som hulplader eller spaltesier. Åbenheden gør trådnet velegnet som filter, da det tillader maksimal væske eller luft at passere, men holder faste elementer tilbage. Det giver også gode muligheder for at blive brugt til sikring af elektronik, så computere, servere eller skærme kan få den nødvendige ventilation, men med begrænset adgang.

Styrke og støtte – Trådnets styrke kan reguleres med trådtykkelsen og typen. Det gør det muligt at tilpasse nettet til det behov du har. Trådnet kan også bruges til at give styrke som skelet eksempelvis ved at armeringer i byggebranchen eller støbeforme for papmache konstruktioner.

Økonomisk løsning – Trådnet bruger væsentlig mindre stål, end alternativer som hulplader eller strækmetal, det kommer til udtryk i prisen. Trådnet bruges ofte som hegnspaneler, hylder, solde eller filtre, fordi de billige både i indkøb og udskiftning, naturligvis kombineret med letheden i installationen der gør udskiftningen effektiv.

Værd at vide:

Den engelske pendant til trådnet er et ”wire mesh”. Ligesom den danske version, er det en fællesbetegnelse for mange forskellige typer net. Det har afledt en fællesbetegnelse for hvordan man taler om størrelsen af åbningerne i net ved at bruge mesh nummer. Det er også en betegnelse der benyttes på dansk, som gælder generelt uanset hvilken væveform eller net type der er tale om.

Var denne artikel nyttig?

Tusind tak for din tilbagemeldning