Handelsbetingelser

Salgsbetingelser

Priser:

  • ​Vores priser er gældende ved samlet bestilling og levering.
  • Vores priser er baseret på de nu gældende dagspriser for råvarer, produktionsomkostninger og transport.
  • Sker der før levering væsentlige ændringer (min. 5%) af samme, forbeholder vi os retten til at justere vores priser tilsvarende.
  • Vi tager forbehold for mellemsalg.

Hjemtagelse af specialvarer på købers foranledning:

  • ​Køber er forpligtiget til at aftage varer der hjemtages på hans foranledning, til priser og vilkår der er aftalt.
  • Specielt fremstillede varer og skaffevarer tages efterfølgende ikke retur.

I øvrigt:

Vi henviser i øvrigt til NL92 Almindelige leveringsbetingelser – læs mere om NL92 her.

Privacy statement:

©Copyright meddelelse:​
Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form – hverken helt eller delvist – uden skriftlig tilladelse fra WestCoast® tråd & Plader ApS (WCT)

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra WCT

Behandling af personlige oplysninger:
Alle personlige oplysninger og data vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand. Personlige data vil kun blive anvendt til internt brug, f. eks. til analyser af brugeradfærd. WCT videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.​