Et samarbejde som går længere end 10 år tilbage, beror på gensidig respekt og løsningsorienteret projektforløb. Selv på de store projekter er WestCoast Tråd & Plader med hele vejen og yder god rådgivning undervejs. Deres montage er pålidelig og fleksibel

– Projektleder Nicolai Hørlykke fra Casa